racjonalizować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ra•cjonalizować -zuję, -zują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wzorców zachowań.
Tacy rodzice bywają przesadnie krytyczni wobec innych ludzi,
racjonalizując sobie w ten sposób i podnosząc do rangi cnoty własną…

 

…odmiana praktyki społecz- nej – posiada swój społeczny kontekst subiektywny, swą racjonalizującą ją bazę świadomościową, która decyduje o sposobach kwalifikowania odnośnych wytworów…

 

…ramach np. programów restrukturyzacji.
Wnoszenie przez pacjenta opłat, nawet symbolicznych,
racjonalizuje korzystanie z systemu. W Australii wprowadzono niewielkie współpłacenie przez pacjentów…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego