racjonalność

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ra•cjonal•ność -ści
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ze sobą istotnie związane. Bez wolności nie mogłoby być krytycznej racjonalności. Człowiek działający w sposób całkowicie zdeterminowany nie może być odpowiedzialny…

 

…stricto polemicznymi, ponieważ przyjmuję główną tezę artykułu prof. Ajdukiewicza: że racjonalność (w sensie praktycznym) zawodnych sposobów wnioskowania trzeba okazywać przez odniesienie…

 

…celem może być wprowadzenie w błąd. Przy jakiej strukturze gry racjonalność postępowania powinna zmusić A do mówienia prawdy? Innymi słowy, jak…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego