racjonalny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ra•cjonal•ny; -ni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…problematyka pedagogiki specjalnej" znajdujemy także takie, jak: "jaka jest funkcja racjonalnego ruchu jako czynnika wychowawczego?" lub "fazy procesu przyswajania języka obcego…

 

…własnych teorii estetycznych.
Uprawiał krytykę filozoficzną; miała być oparta na
racjonalnej dedukcji, prowadzić do wyważonych konkluzji. Za istotę aktu kreacji Coleridge…

 

…nie wydarzyło się w Polsce taki, co mówiłoby o jakimś racjonalnym podłożu tego typu preferencji – mówił wczoraj Oleksy.
Andrzej Lepper, lider…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego