rad by

Wielki słownik ortograficzny PWN*

rad by; radzi byśmy (to wiedzieć)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nie będzie.

Wicepremier Leszek Balcerowicz powiedział w "Wiadomościach", że członkowie
Rady powinni zaniechać nieostrożnego wypowiadania się, by szanować powagę instytucji, którą reprezentują…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego