radiotelegrafista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

radio•tele•grafista -iście, -istę; -iści, -istów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego