radykalny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

radykal•ny; -ni; -niej•szy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…W uniwersalnej maszynie von Neumanna najbardziej chyba kusi zdolność do radykalnej adaptacji. Zamiast dziesiątków wyspecjalizowanych urządzeń wyobraźmy sobie jedno, umiejące przebudowywać…

 

…Jeden po drugim członkowie gabinetu Johnsona podawali się do dymisji. Radykalni republikanie opóźniali powrót kongresmanów i senatorów z Południa do Kongresu…

 

…rzeczy te hasła, które stanowiły szkielet ideowy ówczesnych ugrupowań narodowo-radykalnych, dzisiaj trafiają w próżnię. I pomysły narodowo-radykalne, aby uzdrowić…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego