salezjański

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sale•zjań•ski
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Tadeusz Rozmus, administrator prowincji ks. Stanisław Saczka i inspektor Towarzystwa Salezjańskiego ks. Marian Dziubiński. Po Mszy św. biskup Kazimierz Nycz poświęcił…

 

…mom godać z Polski cy z Orawy, opowiadoł o Liceum Salezjańskim i pedzioł tak do Liceum Saleziańskiego w Czarnym Dunajcu uczęszcza…

 

…sportowej zabawy jest Stowarzyszenie Lokalne SALOS – RP – Dunajec działające przy Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Czarnym Dunajcu. Chrystusowe zmartwychwstanie niesie całemu światu…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego