samokształcenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

samo•kształ•cenie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…dwie rzeczy, które kontrolujemy, uczciwość, solidność, a trzecią stymulujemy, czyli samokształcenie.
– Panie Piotrze, czy nie, czy nie działa tu naturalne prawo…

 

…elementem wojskowej edukacji w Szkole Podchorążych Rezerwy było również tzw samokształcenie. Podnosiło ono bowiem naszą znajomość zagadnień wojskowości na poziom maksymalny…

 

…uprawiają inne dyscypliny artystyczne, na przykład poezję.
Uważa Pan, że
samokształcenie jest warunkiem pracy pedagoga?
Samokształcenie? Tak, ale nigdy w izolacji…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego