ścisnąć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ścis•nąć -nę, ściś•niesz, -ną; ściś•nij•cie; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy; ściś•nięty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego