selekcja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

selek•cja -cji, -cję
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wcześniej radykalnie zharmonizowano proces legislacyjny. Przede wszystkim należało dokonywać lepszej selekcji projektów ustaw przed przekazaniem ich do parlamentu. Kwestie niezbędne do…

 

…pierwszą selekcję zachęcając właściwe osoby do zgłaszania swoich kandydatur. Etapy selekcji podczas rekrutacji mają na celu wyłonienie z grupy kandydatów, pracowników…

 

…w zamian żywe kangury, które pozostaną w kotlinie po dokonaniu
selekcji. Ostatecznie krajowcy zgodzili się na tę propozycję. Obiecali,
że sześćdziesięciu…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego