semantyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

seman•tycz•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jednoznacznymi formułami.
Jeśli celem tych trzech rozdziałów analitycznych było pokazanie
semantycznych konfliktów, a zarazem dynamiki środków poetyckich w wierszach Herberta, to…

 

…związane z tym samym pojęciem, przyspieszają przetwarzanie słów na poziomie semantycznym, przy założeniu, że nie dochodzi do interferencji semantycznej między znaczeniami…

 

…mu deklinować łacińskie słówko mensa... Józio pozwolił się zamknąć w semantycznym universum, które Pimko potrafił ad hoc wytworzyć i natychmiast spożytkować…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego