skondensować

Wielki słownik ortograficzny PWN*

skon•den•sować -suję, -sują
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…rozpowszechnione w Europie nurty myślowe i artystyczne – tylko w bardziej skondensowanej postaci. W ciągu dziejów Estończykom udało się – będąc między dwiema…

 

…od ośrodka, w którym elektron powstał. W szczególności w fazach skondensowanych, w których powstały elektron jest zlokalizowany w mniej lub bardziej…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego