słabostka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

słabost•ka -t•ce, -t•kę; -tek
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…czas fochów Andrzeja Leppera? W końcu ludzie genialni mają swoje słabostki czy też raczej ekstrawagancje – lubią sobie na przykład wysypać zboże…

 

…niestety, wyznaje to ze skruchą wszystkie ochotników nienawykłych do rygoru, słabostki i wady. I twoja to właśnie największą zasługą, kochany nasz…

 

…jestem trupem?
FLORESTAN
zmięszany, zagaduje sprawę
Najodważniejsi ludzie mają swoje
słabostki. Znałem pewnego oficera kawalerii, który zdobywał armaty w konnym szyku…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego