śledzionowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

śledzionowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…narządzie (rys. 27). Do śledziony wnikają od strony wnęki tętnice śledzionowe (arteriae lienales), których liczne rozgałęzienia przebiegające w beleczkach noszą nazwę…

 

…należy uważać za sumę wszystkich grudek chłonnych.
W grudkach chłonnych
śledzionowych wyróżnia się trzy strefy: okołonaczyniową – wewnętrzną, środkową i brzeżną – zewnętrzną…

 

…tkanki siateczkowej przylegają naczynia włosowate żylne typu zatokowego zwane zatokami śledzionowymi. W oczkach tkanki siateczkowej leżą wszystkie elementy morfotyczne krwi oraz…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego