śmiertelny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

śmiertel•ny; -ni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…mnie drżący i przerażeni,
pełni na przemian to entuzjazmu, to
śmiertelnej trwogi, to
współczucia, napełniającego łzami wszystkie oczy.
Jakże bowiem nie…

 

…liść, czyniąc ten jeden punkt na ciele bohatera miejscem przyszłej, śmiertelnej rany. Wszystko to odcisnęło niezatarte piętno na mojej budzącej się…

 

…zawiadamia właściwego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego