średnio-wysoko-niemiecki

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
śred•nio-wysoko-niemiec•ki (skrót: śr.-wys.-niem.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego