st.-wys.-niem.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

st.-wys.-niem. (= staro-wysoko-niemiecki)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego