starodruk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

staro•druk -ku, -kiem; -ków
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nic z budownictwem nie mających wspólnego: papiernią, drukarnią, pracownią konserwacji starodruków, nawet wytwórnią soków owocowych. Wprawdzie na każdą strategię da się…

 

…czasie uda się strzelić bramkę, to może wygramy.telewizjaposzukiwaniu
starodruków

THRILLER Film Romana Polańskiego Dziewiąte wrota jest luźną adaptacją powieści…

 

…się swoim ulubionym hobby, jakim mogło być – na przykład – kolekcjonowanie starodruków.
Michał patrzył na niego, jakby nie rozumiał i milczał.
– No…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego