substrat

Wielki słownik ortograficzny PWN*

sub•strat -atu, -acie; -atów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Wolne enzymy to takie, do których czeka kolejka klientów – czyli substratów. Gdy enzym załatwi jednego klienta, przychodzi kolej na następnego. Ja…

 

…wskaźniki emisji odorantów wyrażone w jednostkach zapachowych na jednostkę masy substratu lub produktu -nie są udostępniane. Wyniki oznaczeń stężenia odorantów, publikowane…

 

…podobnie jak w przypadku Cu,ZnSOD, zachodzi tu elektrostatyczne kierowanie substratu do centrum aktywnego. Kolejną cechą struktury różniącą MnSOD od Cu…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego