tajnia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

taj•nia -ni, -nię; -ni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zostać sfałszowane. Poziom fałszerstw posunięty był do tego stopnia, że tajni współpracownicy składali raporty od razu w wersji oryginalnej i sfałszowanej…

 

…deklamujemy o konieczności równouprawnienia... ale pamiętajmy, że ponad nim jest tajnia natury kobiecej... i że w imię tejże społeczeństwo poczeka, aż…

 

…Już milczę, ale w sercu przechowam tkliwe uczucie. Kochać wszak tajnie nikt nie zabroni. Ach, kiedy przybędą! (Nietoperz i Nietoperzowa wychodzą…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego