tajność

Wielki słownik ortograficzny PWN*

taj•ność -ści
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ustawy do kwalifikowania wiadomości i ustalono tryb kwalifikowania oraz klauzule tajności: ściśle tajne – dla wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i tajne – dla…

 

…dokumentami wytworzonymi w przeszłości, ujednolicenie ich klauzul tajności, weryfikacja klauzul tajności dokumentów wytworzonych przed rokiem 1980) i końcowe (delegacje dla organów…

 

…marginesu swobody informacji. Jakąż bowiem "tajnością" osłania się rzeczona instrukcja? Tajnością urzędu, podejmującego wbrew społeczeństwu działania wymierzone przeciwko niemu? Cała ta…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego