tajpejski

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
taj•pej•ski (od: Tajpej); -scy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego