uaktualniać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

u•aktual•niać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…sprawdzać, jak postępują ich sprawy. Informacje na ten temat są uaktualniane codziennie. Osoby, które samodzielnie chcą zająć się odzyskaniem swoich pieniędzy…

 

…się to do:
a) algorytmizacji procedur diagnostycznych, uwzględniających proces ciągłego
uaktualniania danych oraz możliwość bieżącej ingerencji diagnostyki w procesy KSDA,
b…

 

…Sport i motoryzacja
www.eurosport.com
Największy na świecie informator,
uaktualniany na bieżąco. Strona www.FIA.com poświęcona jest z kolei…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego