ubezpieczać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ubez•pieczać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…osobę, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia.
2. Przez pojęcie "
ubezpieczający" rozumie się osobę zawierającą umowę ubezpieczenia.
3. Przez pojęcie "uprawniony…

 

…oraz innych dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń.
3. Jeżeli
ubezpieczający, bez zgody TUiR "WARTA" SA, zrzekł się roszczenia przeciwko osobie…

 

…W pozostałych przypadkach stopień zużycia odlicza się w uzgodnieniu z ubezpieczającym, bądź na podstawie opinii rzeczoznawcy.
7. Wysokość szkody w pieniądzach…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego