uciążliwość

Wielki słownik ortograficzny PWN*

uciąż•liwość -ści
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nielicznych przypadkach powodują powstanie dolegliwości alergicznych) lub epizootycznych oraz od uciążliwości odzwierzęcych (komary, gzy itp.), które dają się odczuć jedynie w…

 

…zarazem, na formę dramatu romantycznego. W różnym oczywiście stopniu: ich uciążliwość najjaskrawiej widać na przykładzie dramatów Wiktora Hugo, piszącego z myślą…

 

…000 sztuk w przypadku chowu ściółkowego). Liczne skargi na zapachową uciążliwość chowu i hodowli dotyczą ferm dużo mniejszych.
Potencjalny zasięg zapachowej…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego