ucisnąć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ucis•nąć -nę, uciś•niesz, -ną; uciś•nij; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy; uciś•nięty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego