udostępniać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

udo•stęp•niać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…momentu zgłoszenia jej utraty, zgodnie z § 22 niniejszego Regulaminu,
3)
udostępniania numeru karty w sieci Internet.
2. Bank nie odpowiada za…

 

…pomocą rejestratora PSION.

3.5. Współczesne metody pozyskiwania, przetwarzania i
udostępniania informacji o terenie na potrzeby inżynierii środowiska
3.5.1…

 

…spalarni odpadów komunalnych w miastach,
– zabraniającego niszczenia zieleni miejskiej, nie
udostępniania jej pod budownictwo komercyjne,
– uwzględniającego w corocznych budżetach Państwa środki…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego