upoważniony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

upoważ•niony; -ż•nieni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…prawo współdecydowania o wszelkich zmianach technicznych i inwestycjach. Zarząd Spółki upoważniony został do wynegocjowania szczegółowych warunków umowy z władzami gminy Poronin…

 

…lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie…

 

…do 1/5
wysokości wskazanej w pkt. 2, natomiast w
upoważnionych urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych dyżurujących w godz. od 22.00 do…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego