var

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
var (= volt-ampere-reactive) -ru, -rze; -rów a. war
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego