wadliwie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wad•liwie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ich za mało), czy też że izolacja układu została dokonana wadliwie. Natomiast proponowany tutaj sposób potraktowania kanonów przerzuca cały ciężar zawodności…

 

…mimo dobrej podstawy teoretycznej program działania okazał się nieefektywny, gdyż wadliwie przełożono twierdzenia teorii na dyrektywy praktycznego działania. Uwzględnienie filtru prakseologicznego…

 

…winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego