wadliwość

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wad•liwość -ści
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…kategorią są powszechnie stosowane koszty jakości, ograniczone do kosztów zapobiegania wadliwości, kosztów oceny jakości oraz strat z tytułu wadliwości, stwierdzonej w…

 

…15, s. 6-7]. Inni z kolei twierdzą, że koszty wadliwości pochłaniają około 20%-30% przychodów przedsiębiorstw [3, s. XV].
Ad…

 

…produkcji i przenoszą negatywne skutki na fazę eksploatacji. W kosztach wadliwości wyróżnia się dwie grupy składników, które odmiennie reagują na zmiany…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego