zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…odbioru jest bowiem znowu styczna do powierzchni falowej mającej kształt walcowy. Ponieważ obraliśmy kąt pochylenia równy 45°, wyznaczona w ten sposób…

 

…się na próbkach w kształcie sześcianu lub wyjątkowo na próbkach walcowych – rys. 16.1.
16.1. Typy normowych próbek betonu do…

 

…bardziej prostymi kształtami, wygodnie jest posługiwać się komorami elementarnymi, tzn. walcowymi o przekroju kołowym, kulistymi lub prostopadłościennymi. Komorę walcową tworzy rura…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego