wpływać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wpływać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…czynników: genetyczne i środowiskowe. Lekarze ostrzegają, że wśród czynników najbardziej wpływających na wzrost zachorowalności jest spożywanie nadmiernych ilości pokarmów wysokokalorycznych, ograniczenie…

 

…o tym mianowicie, że uczestniczyła ona w bieżącym życiu literackim, wpływała na jego ukierunkowania, wyciskała na nim swoje piętno. Można spojrzeć…

 

…własnymi pismami, organizowały kursy doskonalenia zawodowego, powoływały sądy polubowne, które wpływały na przestrzeganie zawodowych norm etycznych. Izby prowadziły także działalność filantropijną…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego