wykształcać

Wielki słownik ortograficzny PWN*

wy•kształ•cać -am, -ają
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…po dwie pary. W rozwoju larwalnym te trzy segmenty pierwsze wykształcają odnóża. Dlatego sześcionogość powstała niezależnie w różnych liniach rozwojowych tzw…

 

…adaptacji do patologicznego, chorego środowiska. Broniąc się przed jego zagrożeniami, wykształcają w sobie wyuczone, schematyczne modele zachowań. To odgrywanie nienaturalnych dla…

 

…że II wojna światowa zamknęła długi, ok. 100-letni okres wykształcania się glacjologii jako samodzielnej nauki.

1.3. WSPÓŁCZESNE BADANIA LODOWCÓW…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego