zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wojskowych. Tam, gdzie wymagana jest najwyższa sprawność fizyczna, wzrokowa i wzrokowo–ruchowa, powinni być kierowani żołnierze, u których sprawność funkcji psycho…

 

…Funkcje związane z pracą prawej półkuli mózgu – takie jak zdolności wzrokowo–przestrzenne, pewne umiejętności emocjonalne – często są upośledzone u alkoholików.
Amerykańscy…

 

…się do omówienia tylko niektórych zagadnień psychologii spostrzegania zagadnienia koordynacji wzrokowo–ruchowej podczas strzelania oraz praktycznych uwag metodycznych. Rozważania te nie…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego