zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wojskowych. Tam, gdzie wymagana jest najwyższa sprawność fizyczna, wzrokowa i wzrokowo–ruchowa, powinni być kierowani żołnierze, u których sprawność funkcji psycho…

 

…się do omówienia tylko niektórych zagadnień psychologii spostrzegania zagadnienia koordynacji wzrokowo–ruchowej podczas strzelania oraz praktycznych uwag metodycznych. Rozważania te nie…

 

…Funkcje związane z pracą prawej półkuli mózgu – takie jak zdolności wzrokowo–przestrzenne, pewne umiejętności emocjonalne – często są upośledzone u alkoholików.
Amerykańscy…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego