zaadresowany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zaadresowany
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Polską przed samowolnym wtykaniem do mojej skrzynki na korespondencję nie zaadresowanych imiennie druków i ulotek wszelkiej proweniencji, nawet gdyby były wpisane…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego