zaaprobować

 
Wielki słownik ortograficzny
zaa•probować -buję, -bują
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego