zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zrozumiałe, gdyż są one konglomeratem różnego rodzaju zachowań (biernych, czynnych, zabawowych itp.), wśród których cel główny, leczenie, bynajmniej nie dominuje. W…

 

…Wypożyczamy filmiarzom, szołmenom, wycieczkom, nawet przedszkolnym, tajniakom, szpico, ludziom towarzyskim, zabawowym, klamecznym, i biznesmenom na dorobku, dętym oraz zwyczajnym obywatelom. Obciachu…

 

…w ochronkach i szkołach, mieszczących się
we wspaniałych, otoczonych placami
zabawowymi i kwietnikami
gmachach, kąpały się w olbrzymich pływalniach i jeździły…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego