zaborczy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zabor•czy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nich oddawały się przede wszystkim działalności naukowej niezależnej od rządów zaborczych, podczas gdy najstarsza z nich, Towarzystwo Literackie, pod przewodnictwem generał…

 

…jasne, że poemat o nadziei był cenzurą wszystkich trzech państw zaborczych podejrzany. Za to krążył po kraju w licznych odpisach.
Kiedy…

 

…wybór orientacji w przyszłej zarysowującej się już rozgrywce między mocarstwami zaborczymi, a szczególnie stosunek do Rosji, oraz kwestia środków i metod…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego