zaborski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zabor•ski (od: Zabór); -scy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ich układ o podziale stanowisk w Parlamencie. Za poparcie dla Zaborskiej lewicowa partia miała bowiem dostać stanowisko przewodniczącego Komisji Gospodarczej i…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego