zachodnioaustralijski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zachod•nio•au•stralij•ski; -scy: Basen Zachodnioaustralijski, Prąd Zachodnioaustralijski ,
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego