zachodzenie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zachodzenie
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…aminokwasowe. Wydaje się, że podobnie jak w przypadku Cu,ZnSOD, zachodzi tu elektrostatyczne kierowanie substratu do centrum aktywnego. Kolejną cechą struktury…

 

…o porównywalnych masach.
Obok tych samorzutnych rozpadów promieniotwórczych jąder mogą
zachodzić przemiany wywoływane bombardowaniem jądra szybko pędzącymi cząstkami: elektronami, protonami, neutronami…

 

…kwasy tłuszczowe w 13- i 9-nadtlenki. Degradacja nadtlenków lipidów zachodzić może na drodze nieenzymatycznej, choć tkanki roślin zawierają także enzymy…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego