zachrapać

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
za•chrapać -pię, -pią; -p•cie
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

lecz znacznie dłuższe, zawiłe i skomplikowane – również w intonacji. Konie zachrapały, cofnęły się, tupiąc mocno.
Powiało zimnem, raptownie, znienacka spadł na

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego