zachwiać

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
za•chwiać -wieję, -wieją; -wiali a. -wieli
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

się wówczas poziom estrogenów, wytwarzanych przez jajniki. Prowadzi to do zachwiania równowagi pomiędzy jajnikami a podwzgórzem i przysadką.
W tym czasie

 

placówki i jej względnie unormowanego
statusu prawno-finansowego został ponownie
zachwiany w 1965 r. z chwilą cofnięcia brytyjskich subsydiów rządowych. W

 

imigracyjną z mapą zagrożeń i własną polityką zagraniczną, bo inaczej zachwieje wiarą nie tylko w dobrą wolę Ameryki, ale i w

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego