zaczepno-odporny

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
zaczep•no-od•por•ny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego