żagański

Wielki słownik ortograficzny PWN*

żagań•ski (od: Żagań); -scy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…pow. żarskiego. Wtedy zostanie wstrzymany ruch w Żarach na ulicach Żagańskiej, Zielonej, Bohaterów Getta, al. Warszawskiej, pl. Konstytucji 3 Maja, Podchorążych…

 

…trzem jednocześnie żonom: Annie Aldonie litewskiej, Adelajdzie heskiej i Jadwidze żagańskiej. Wszystkie trzy zdradzał na okrągło z nie znaną bliżej, ale…

 

…o stronniczość, śledztwo w sprawie Lubpressu zostało przeniesione z prokuratury żagańskiej do konińskiej. Wcześniej, z tego samego powodu, przeniesiono je z…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego