żandarm

Wielki słownik ortograficzny PWN*

żan•darm -r•mie; -r•mi, -r•mów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wtedy rządził na "Anzelmie"?
Kapitaliści, chłopcze. Kapitaliści z pomocą carskich
żandarmów.
I oni pozwolili ci wyleźć na ten komin?
Sam sobie…

 

…stronę jezdni. Natychmiast
dopadła do niej wataha złożona z dziesięciu
żandarmów.
Na wezwanie zatrzymani podali swoje dokumenty. Żandarmi
oglądali je uważnie…

 

…mi się jakoś ich zmylić. Raz na przykład kiedy trzech żandarmów siedziało mi na ogonie i znajdowali się oni w odległości…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego