zrąb

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zrąb zrębu, zrębie; zrębów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…przeprowadzona w następstwie powstania styczniowego, doprowadziła do końca likwidację głównego zrębu urządzeń feudalnych na ziemiach polskich. Od tej daty zwykło się…

 

…Boulton (1996) poczynił ostatnio kroki w tym kierunku. Zaproponował on zręby takiej teorii w odniesieniu do lądolodów poruszających się po deformujących…

 

…niedaleko miejsca, gdzie Czarna Hańcza wpada do Wigier.
Obok były
zręby, leżały tam stosy gałęzi z zimowego cięcia. – Rozpalcie, chłopaki, ogniska…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego