śląski

Wielki słownik ortograficzny PWN

śląski; -scy (skrót: śl.): województwo śląskie, ale: Nizina Śląska, Wyżyna Śląska, Beskid Śląski , ,
Gorzów Śląski Gorzowa Śląskiego, Gorzowowi Śląskiemu, Gorzowie Śląskim; przym.: gorzowski
Gryfów Śląski Gryfowa Śląskiego, Gryfowie Śląskim; przym.: gryfowski
Jordanów Śląski Jordanowa Śląskiego, Jordanowie Śląskim; przym.: jordanowski
Lwówek Śląski Lwów•ka Śląskiego, Lwów•kiem Śląskim; przym.: lwówecki
Śląski Krzyż Po•wstań•czy Śląskiego Krzyża Po•wstań•czego
Uniwer•sytet Śląski Uniwer•sytetu Śląskiego, Uniwer•sytecie Śląskim (skróty: UŚ, UŚl)
Wodzi•sław Śląski Wodzi•sławia Śląskiego, Wodzi•sławiu Śląskim; przym.: wodzisławski
Śląska: Aleksan•dra Śląska, Śląskiej, Śląską
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
Śląsk -ka, -kiem: Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Śląsk Cieszyński
Blachow•nia Śląska Blachow•ni Śląskiej, Blachow•nię Śląską; przym.: blachowniański
Jaworzyna Śląska (miasto) Jaworzynie Śląskiej, Jaworzynę Śląską; przym.: jaworzyński
Ruda Śląska Rudzie Śląskiej, Rudę Śląską; przym.: rudzki
Środa Śląska Środzie Śląskiej, Środę Śląską; przym.: średzki
Cieplice Śląskie-Zdrój Cieplic Śląskich-Zdroju; przym.: cieplicki
Dol•ny Śląsk Dol•nego Śląska, Dol•nym Śląskiem; przym.: dolnośląski
Gór•ny Śląsk Gór•nego Śląska, Gór•nym Śląskiem; przym.: górnośląski
Miastecz•ko Śląskie Miastecz•ka Śląskiego, Miastecz•kiem Śląskim; przym.: miastecki
Obor•niki Śląskie Obor•nik Śląskich; przym.: obornicki
Piekary Śląskie Piekar Śląskich; przym.: piekarski
Siemianowice Śląskie Siemianowic Śląskich; przym.: siemianowicki
Stronie Śląskie Stronia Śląskiego, Stroniu Śląskim; przym.: stroński
Zagórze Śląskie Zagórza Śląskiego, Zagórzu Śląskim; przym.: zagórzański
Ząb•kowice Śląskie Ząb•kowic Śląskich; przym.: ząbkowicki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego