żrący

Wielki słownik ortograficzny PWN

żar•ło żar•le
żar•ty (pot. żarłoczny); żar•ci
żreć żrę, żrą; żryj•cie; żarł; żarty
na żarty (żartem)
nie na żarty (naprawdę)

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego